Giới thiệu


Xem Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Quốc Tế KHATECH ở bản đồ lớn hơn


Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3 700993 – 058 3 701 701
Hotline: 093 585 1019